تبلیغات
نگاهی به دروس "مطالعات اجتماعی" مقاطع راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوال مطالعات اجتماعی
تقویت روحیه پژوهش وپژوهش گری در دانش آموزان

نمونه سوال مطالعات اجتماعی

نویسنده :مریم
تاریخ:شنبه 30 مهر 1390-03:23 ب.ظ

برای دیدن نمونه سوالات مطالعات اجتماعی به ادامه ی مطلب رجوع کنید...

بسمه تعالی

آزمون درس مطالعات اجتماعی  دبیرستان ......، شهریور 1390

نام نام خانوادگی:                                                                     شعبه کلاس:                      دبیر مربوطه:

1.     جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.(2.5)

الف) شناخت از محیط اجتماعی را شناخت....................................و شناختی که عالم اجتماعی عرضه می کند را شناخت ..........................می گویند.

ب)حد هماهنگی و تعارض در جامعه را........................................مشخص می سازد.

ج)به جایگاهی که فرد در آن قرار گرفته و ملزم به انجام الگوی عمل خاصی است...........................گفته می شود.

د)...............................کوچکترین واحد نظام توزیع است.

2. پاسخ صحیح را انتخاب نمایید(2.5)

2.1.آزادی و عدالت  جزء کدامیک از مفاهیم زیر است؟

الف) نقش اجتماعی                  ب) نظام اجتماعی                            ج) حقوق اجتماعی             د) آرمان اجتماعی

2.2.با توجه به تعریف نظام، کدامیک از موارد زیر نظام نیست؟

الف) موجود زنده                    ب)بانک                                      ج)مدرسه                         د)مسافران یک کوپه قطار

2.3.کدامیک از نظام های زیر خرده نظام ندارند؟

الف)نظام آموزشی                     ب) نظام خانواده                        ج) نظام اقتصادی                د)نظام سیاسی

2.4.ریشه ی ناسازگاری خانواده را باید در ................................پیدا کرد.

الف) خانواده                          ب) نظام اجتماعی کل                   ج)گروه دوستان                   د)الف. ب

2.5.نظام اقتصادی از چه طریقی با فرهنگ پیوند می یابد؟

الف) آموزش                          ب)ارزش ها                            ج)نیازها                             د)اجتماعی شدن

3-صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.(1.5)

الف) امروزه نقش نظام خانواده در زندگی اجتماعی  کم تر از گذشته شد و دیگر اهمیت اساسی و عمده خود را ندارد. صحیح                غلط

ب)محور تعیین کننده در نظام سیاسی امرئز حاکم است؟                  صحیح                        غلط

ج) وظیفه اصلی شورای نگهبان بررسی عملکرد هیات دولت است. صحیح                              غلط

4- گروه را باذکر یک مثال تعریف کنید(1)

 

 

 

5- برای هر یک از موارد زیر دو ارزش بیان کنید(1)

الف) خانواده                                                                                 ب)مدرسه

 

 

7- افراد به چند صورت اجتماعی می شوند؟نام ببرید.(1)

 

 

8-رشد بی رویه جمعیت از نظر بهداشت و مسکن چه مشکلاتی را در جامعه بوجود می آورد؟(1)

الف) بهداشت                       ب) مسکن

 

9-برای مورد زیر  دو نمونه رابطه ی اقتصادی  بنویسید.(1)

-کارمندان در اداره

 

10.اتوماسیون را تعریف کنید.(1)

 

11. مهم ترین اشکال نظام سیاسی چیست؟(1)

 

12- آرمان اجتماعی را با ذکر مثال تعریف کنید.(1.5)

 

 

 

13.چگونه می توان میزان ناسازگاری را در خانواده کاهش داد؟(3مورد)(1.5)

 

14- مراحل انتخاب یک نماینده را بنویسید؟(1.5)

مرحله 1:                                           مرحله 2:                                                  مرحله 3:

 

 

15. فعالیت اقتصادی را تعریف و انواع آن را نام ببرید.(2)

 

 نوع مطلب : نمونه سوالات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()